Priser

Vi blir alltid enige om en akseptabel pris for jobben.

Ei side blir betraktet som 2.000 tegn (inklusiv mellomrom) eller ca 320 ord. Satsen blir beregnet per 1.000 tegn.

Hvis oppdraget blir levert som et Word dokument, blir prisen beregnet fra originalspråket. Hvis oppdraget blir levert som annen filtype, blir prisen beregnet fra oversettelsen.

NB: Hvis original teksten er tvetydig eller kan bli oppfattet på forskjellige måter så oversettelsen ikke er som forventet, blir evt én korrigering av oversettelsen inkludert i prisen. Oversettelse av tekst inkluderer ikke componering eller redigering av dokumenter til et bestemt format.

All komponering eller redigeringsarbeid blir fakturert per time + MVA.

Med mindre at det er snakk om kun noen få linjer, minsteprisen for et oppdrag er kr 400 + MVA. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om oppdraget og pristilbud!